Zomermarkten in Putten vanaf 1996 

Cees Schaap sloot zich, na een voltooide carrière bij Philips, aan bij het Puttens Historisch Genootschap. Deze vrijwilligersorganisatie was en is nog steeds bezig de historie van Putten weer tot leven te brengen door middel van publicatie, opgravingen, het opzetten en onderhouden van twee musea. PHG doet hierbij geen beroep op gemeentelijke of landelijke subsidies. Maar er was en is nu natuurlijk wel behoefte aan geld. Cees die regelmatig op  boek- en antiekmarkten stond, stelde voor om een aantal Zomermarkten in Putten op te zetten, waarbij het geld van de verhuur van plaatsen ten goede zou komen aan het PHG.

Het begon te lopen en de Zomermarkten groeide uit tot een jaarlijks terugkerend evenement. Het leverde heel veel werk op. Aspirant-verkopers moesten worden uitgenodigd, de plaatsen worden toegekend, het geld geïncasseerd en gecontroleerd. Ook moest tijdens de markten toezicht worden gehouden op het nakomen van afspraken betreffende de veiligheid en goede sfeer. Cees en zijn commissie wilden graag dat de Zomermarkten kleinschalig en gemoedelijk zouden zijn met goede artikelen en eerlijke prijsvoering. Ook moesten er geen aanstootgevende artikelen worden aangeboden.

In 2011 is het moment bereikt waarop de voorzitter van het PHG kan zeggen, dat er in al die jaren tezamen meer dan 100.000 euro ten goede is gekomen aan het PHG. Helaas heeft Cees Schaap dat niet meer meegemaakt. In 2009 moest hij om gezondheidsredenen uit de organiserende commissie treden en in begin 2011 is hij overleden.

Van 2009 tot en met 2013 is dhr. Joop Ploeg marktmeester geweest. Hij heeft de Zomermarkten nieuw leven ingeblazen. Onder zijn leiding zijn de Zomermarkten gegroeid naar het niveau waar het nu op draait.

Sinds 2014 is dhr. Peter Vink marktmeester. Hij wordt bijgestaan door een flink aantal medewerkers.PHG - museum De Tien Malen

De opbrengsten van de markten komen volledig ten goede aan het instanthouden van het museum De Tien Malen. Dit wordt volledig gerund door vrijwilligers.

De stichting “Puttens Historisch Genootschap” heeft in 1999 een  museum ingericht op het fraaie landgoed Schovenhorst. Dit museum geeft onder meer een beeld van de wijze waarop de mens in de loop der tijden het Puttens landschap heeft gebruikt, beïnvloed en beheerd. Aan de hand van foto's, tekeningen en kaarten maakt u kennis met brinken, engen, kampenlandschappen, woeste gronden, ontginningen en maalschappen.

Met deze maalschappen heeft de naam van het museum,  “De Tien Malen”, iets te maken. In het museum wordt dit uitgelegd. Het museum bevat  een uitgebreide verzameling oude ambachtelijke- en agrarische voorwerpen. Daarnaast bewaart het museum voorwerpen uit de prehistorie, zoals vuurstenen klingen, mesjes, schrappers, een klokbeker, stenen bijlen en dergelijke. Ook steengoed en aardewerk uit recentere tijden is vertegenwoordigd.

In het museum komt u het één en ander over oude Puttense geslachten  te weten. U kunt kennismaken met een vroege Puttense boerderij en kunt historische huishoudelijke attributen zien en herkennen. Deze zijn voor een groot deel aanwezig in ingerichte “goot” (keuken)  en “de heerd” (huiskamer) uit groot- en overgrootmoederstijd. In ons museum is verder ook een collectie ondergebracht van enkele Puttense aardewerk ateliers: “De Lilliputter” en “ ‘t Kruikje”. In het museum worden regelmatig tijdelijke extra exposities ingericht.

Lees meer op:

http://www.detienmalen.nl/