U dient zich eerst in te schrijven. Nadat u zich ingeschreven hebt, krijgt u een klantnummer.

Dit klantnummer vult u vervolgens in in het inschrijvingsformulier. Zonder klantnummer kunt u zich dus niet inschrijven. Klanten die vorig jaar al een klantnummer hadden, kunnen dit klantnummer ook weer gebruiken om zich in te schrijven voor komend marktjaar.

Klanten en toekomstige klanten die over een e-mailadres beschikken krijgen via de mail een bevestiging van ontvangst. Dit gebeurt in de regel binnen een week.

U kunt zich ook per post aanmelden en inschrijven. 


Kraamhouders kunnen voor infomatie telefonisch contact zoeken
met:
Of per E-mail
met
Marktmeester: A.T. Nieuwenhuis
P. Vink marktenPHG@solcon.nl
06-51179335 Banknr. NL26RABO0384104843